Kącik rodzica

Zajęcia dodatkowe

 

 

Oferta zajęć dodatkowych uzależniona będzie od oczekiwań rodziców, zainteresowań dzieci oraz możliwości kadry i placówki.

 

Zajęcia logopedyczne

Uczęszczanie dziecka do przedszkola i kontakt z rówieśnikami pomaga dziecku doskonalić jeszcze bardziej swoją wymowę, bogacić słownictwo, uczyć się prawidłowego stosowania zasad gramatycznych oraz właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem wypowiedzi. Wszystkie dzieci, które mają trudności z wymawianiem głosek lub wykazują różnego rodzaju zaburzenia powinny być objęte terapią logopedyczną. Dzieci Akademii Młodego Człowieka pozostają pod stałą opieką logopedy. Na terenie placówki jest prowadzona terapia indywidualna przez specjalistów z Logo-Chatki. Dzieci korzystają z nieodpłatnych badań przesiewowych.

Zajęcia z fizjoterapii 

Obok systematycznie prowadzonych zajęć ruchowych w przedszkolu, dzieci raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach z fizjoterapii, prowadzonych przez specjalistów z Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji Wad Postawy "Plastuś".

Celem zajęć jest: 

  • likwidacja lub zahamowanie dalszego rozwoju wady i uzyskiwanie właściwej postawy ciała,
  • zwiększenie wydolności oddechowej, dużo ćwiczeń oddechowych, rozwijanie klatki piersiowej, pracy serca, wydolności ogólnej organizmu,
  • zwiększenie ruchomości w stawach,
  • zwiększenie siły mięśniowej,
  • formowanie nawyku prawidłowej postawy.

Religia

Na zajęciach religii w przedszkolu dzieci poznają krótki zarys historii zbawienia w oparciu o Pismo Św. Dzieci zapoznawane są równocześnie z istotą i znaczeniem najważniejszych świąt obchodzonych w roku liturgicznym. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń z Panem Bogiem. Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka życzliwego, otwartego na ludzi. 

Zajęcia rytmiczne  

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia rytmiczne. Poprzez wspólną zabawę dzieci wprowadzane są w  barwny świat dźwięków. Celem owych zajęć jest rozwijanie wyobraźni oraz uwrażliwienie na piękno muzyki. Rozbudzona aktywność wyzwala w dzieciach ekspresję rytmiczną. Zajęcia są dla przedszkolaków źródłem radości, przyjemności i spontaniczności. Na zajęciach rytmicznych śpiewamy, tańczymy przy ciekawych rytmach, improwizujemy i przede wszystkim wspaniale się bawimy. Zajęcia rytmiczne sprzyjają odkrywaniu zainteresowań muzycznych.

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu wspierają rozwój dzieci w różnych sferach – emocjonalnej, fizycznej, poznawczej, społecznej. Doskonalą orientację czasowo-przestrzenną, rozwijają prawidłową postawę i świadomość własnego ciała, a także sprawność motoryczną. Taniec angażuje zmysły i stymuluje integrację sensoryczną. Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne i komunikatywne. Podczas zajęć przedszkolaki poznają podstawowe kroki tańców narodowych oraz mają możliwość improwizowania przy muzyce z wykorzystaniem rekwizytów. Dzieci uczą się również współdziałania ze sobą i czerpią radość ze swoich osiągnięć.

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego w naszym przedszkolu prowadzi Łukasz Dymowski, właściciel siedleckiej Szkoły Językowej Luke ‘n’ Roll English. Wieloletnie doświadczenie w zawodzie lektora w połączeniu z zamiłowaniem do muzyki sprawiają, że jego zajęcia są jedyne w swoim rodzaju. Oprócz instrumentów głównym atrybutem jest magiczne pudełko, w którym kryją się pomocnicy Mr. Łukasza: dinozaur Eddy oraz królik Henry. Naturalna metoda komunikacji wzbogacona w elementy teatralizacji i umuzykalniania daje zauważalne efekty. Nasze zajęcia są fantastyczną przygodą, gdzie nie ma czasu na nudę.

Język hiszpański

Zajęcia z języka hiszpańskiego prowadzi lektorka Centrum Języków Obcych Express Lingua p. Ruth Serrisuela. Pani Ruth pochodzi z Argentyny, w której językiem ojczystym jest hiszpański.

Jej argentyński temperament połączony z pasją do nauczania oraz wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi sprawia, że zajęcia są niezwykle interesujące, energiczne oraz pełne inspirujących pomysłów, gier i zabaw dydaktycznych. Dzieci chłoną melodię języka oraz bezbłędnie naśladują hiszpańską wymowę. Już po pierwszych zajęciach widać efekty!

Zajęcia sportowe

Program zajęć Drużyny Kangura w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej  Przedszkoliada.pl jest formą zachęcenia dzieci do podejmowania aktywności fizycznej opartej na ćwiczeniach z piłkami. Każde zajęcia trwają na tyle długo, aby utrwaliły się korzystne efekty zdrowotne ruchu. Tym samym Przedszkoliada.pl wyrabia u dzieci potrzebę regularnej aktywności fizycznej. Program zajęć jest logicznie ułożony - od zajęć najprostszych do coraz bardziej złożonych. Głównym celem programu zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do regularnego podejmowania ruchu teraz i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania w grupie.

Robotyka

Zajęcia z robotyki w naszym przedszkolu prowadzone są przez specjalistów z "Małego Inżyniera". To zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, na których uczą się one konstruowania najprawdziwszych robotów za pomocą specjalnie do tego zaprojektowanych klocków LEGO. Klocki do robotyki wyposażone są w czujniki i elementy elektroniczne, które pozwalają robotowi wykonywać różne skomplikowane czynności np. przewozić tajne ładunki, sortować, układać kostkę Rubika lub stawać do walki z przeciwnikiem. Po zbudowaniu robota konstruktorzy przechodzą do jego programowania pod okiem doświadczonych instruktorów.

MathRiders

MathRiders Junior to metoda nauczania matematyki opracowana przez Grupę Edukacyjną Helen Doron. Wchodzi w skład programu MathRiders. Stosuje połączenie innowacyjnych pomysłów, zachęty i rozrywki, aby dzieci zrozumiały podstawy matematyki i aby zmotywować je do kontynuowania indywidualnej przygody z matematyką.

Zajęcia matematyczne prowadzone są na miejscu w Akademii Młodego Człowieka w małych grupach (4-8 osób), przez wyszkoloną kadrę nauczycielską metodą Helen Doron (przez zabawę) i zróżnicowane ćwiczenia, zajęcia ruchowe, muzyczne (również z muzyką klasyczną) i plastyczne, unikalne zeszyty ćwiczeń, zastosowanie metod aktywizacyjnych i motywujących. Ćwiczenia są szybkie, zabawne i skonstruowane tak, aby zintegrować funkcje prawej i lewej półkuli dla bardziej twórczej i skoordynowanej nauki. MathRiders Junior wykorzystuje ścisłe powiązanie matematyki z muzyką, aby rozwijać zdolności arytmetyczne, pobudzać twórcze myślenie i dawać jeszcze więcej frajdy. Bogaty świat bajek i piosenek motywuje dziecięce zainteresowanie wszystkim, co związane z matematyką. Dzieci poznają dawne wynalazki i życie wielkich matematyków. Materiały do nauki zaprojektowano specjalnie dla dociekliwych młodych umysłów MathRiders Junior. Dzięki gradacji trudności zadań, budują one podstawy zrozumienia elementarnych pojęć matematycznych takich, jak liczby, kształty, wzory czy arytmetyka. 

 

Zajęcia umuzykalniające

 

 

 

Przedszkole niepubliczne

“Akademia Młodego Człowieka”
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2021 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl