Kącik rodzica

Kącik rodzica

Cykl form warsztatowych w przedszkolu

Szanowni Państwo,

na każdym etapie rozwoju twórczego dzieci potrzebują bodźców spontanicznego i pełnego inwencji przekraczania posiadanej wiedzy. Bodźce te powinny być stosowane jako dyskretne ukierunkowanie percepcji, uczuć i myśli dziecka oraz środków artystycznej wypowiedzi. Powołując się na słowa Stefana Szumana, który twierdzi „…dziecko może być artystą…”, stwarzamy sytuacje, w których ma ono takie właśnie możliwości. Przed aranżowaniem tych sytuacji konieczne jest pogłębianie własnej wiedzy w tym zakresie. Dlatego spotykamy się i obserwujemy zajęcia. Wiele daje nam stała konsultacja, analiza zajęć, krytyczna ich ocena, dyskusje. To przekonuje nas, że nasza rola to rozbudzanie i ożywianie wyobraźni dziecka, stwarzanie sytuacji wychowawczych wyzwalających wyobraźnie twórczą, dająca możliwość działania. Dlatego w każdej sali zostały wygospodarowane miejsca „mini pracownie – ośrodki zainteresowań” , pozwalające dziecku w każdej chwili korzystać z różnych środków do twórczego działania. Znajdują się tam farby, papiery, kartony, pędzle, palety oraz inne przedmioty przydatne podczas zajęć, które gromadzimy wspólnie z dziećmi i rodzicami, przynoszącymi różne „drobiazgi” w ramach swoich możliwości i naszych potrzeb. Niedawno, kartony do przedszkola przywiozła Mama Jasia, z grupy „Motylków”, za co serdecznie dziękujemy.
Ostatnio rozpoczęliśmy cykl form warsztatowych. Od bardzo prostych do trudnych, ale zawsze dostosowanych do możliwości i umiejętności dzieci. Przykładem jest rozpoczęty cykl działań w papierze „Papierowy świat”. Pierwszą prostą formą wspólnego projektowania i ozdabiania jest „papierowy dom”.
W pierwszym etapie dzieci wykonują prace we współpracy z nauczycielem. W niektórych z nich będą brali udział także rodzice.
W przyszłości chcemy aby dzieci były twórcami od początku do końca. Wymaga to jednak kompleksowej, systematycznej pracy. Przed nami organizacja takich form aktywności dzieci aby mogły uruchamiać swoją wyobraźnię podczas różnych obserwacji i rozmów. Pozwoli to dzieciom dopatrywania się za każdym razem czegoś innego, nowego. Dzieci nie pozostają obojętne na przykład na piękno przyrody, która niesie ze sobą światło, barwę, zapach. Różne zjawiska przyrodnicze wywołują wiele różnych wrażeń. Nauczycielki będą starały się zapewniać aby przedszkolaki mogły zetknąć się z takimi przeżyciami a potem wyrazić w swoich działaniach.
W wieku przedszkolnym dzieci bardzo chętnie za pomocą środków plastycznych, wyrażają własne wewnętrzne przeżycia, które miały miejsce wcześniej. Dlatego nie należy im narzucać sposobu ani środków wyrazu. Początkowo jednak powinny się zetknąć z różnymi formami aktywności plastycznej i taki jest nasz cel. Dlatego przed nami praca w zakresie poznawania różnych technik aby w przyszłości dzieci mogły je wykorzystać.
Pierwsze warsztaty pokazały jak nasze przedszkolaki polubiły te formę zajęć. Tworzyły w atmosferze całkowitej swobody i radości co jest widoczne na zdjęciach. Dzięki takim działaniom świat przez nich oglądany stanie się bogatszy.
Ważną rolę w całym procesie wychowania, tym wychowania plastycznego, odgrywa rodzina, bowiem dziecko właśnie tam rozpoczyna tę działalność. Z licznych badań wynika, iż rodzice w większości zapewniają przybory takie jak farby, kredki. Dzieci zdobywają więc doświadczenia dotyczące linii, plamy, barwy, kompozycji.
Dlatego też zapraszamy rodziców do uczestniczenia w warsztatach plastycznych, które będą się odbywały co jakiś czas również dla dzieci i rodziców. Wspólnie z dziećmi rodzice będą wykonywali wspólne „dzieło”, gdzie dzieci będą przejmowały kierowniczą rolę a rodzice poddadzą się ich sugestiom. Tematy, które zaproponujemy będą uwzględniały możliwości wszystkich ich uczestników. W czasie tych spotkań dzieci będą utrwalały schemat ciała, mieszały kolory, poznają lub utrwalą wiedzę o różnych technikach, będą projektowały, uczyły się współpracy, a przede wszystkim cieszyły zabawą z rodzicami. Samo uczestniczenie w takiej formie zabawy daje obu stronom wiele radości. Wychowawcom pozwala na lepsze relacje, bardziej przyjazne i partnerskie, na co bardzo liczymy. Mamy nadzieję, że efekty naszych wspólnych działań stworzą niepowtarzalną galerię.
K. Ż.

Przedszkole niepubliczne

Akademia Młodego Człowieka

Przedszkole Niepubliczne
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2024 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl