Kącik rodzica

O przedszkolu

Informacje

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego zakłada, że „edukacja najmłodszych powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat szkoły”.
Ponieważ zabawa jest „sposobem istnienia człowieka w pierwszych latach życia”, wydaje się, że jest najodpowiedniejszą formą edukacji dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwala dziecku poznać siebie, poznać innych oraz pomaga uczyć się form zachowań efektywnych w sferze potrzeb indywidualnych i społecznych. Jest podstawową aktywnością dziecka, przez którą poznaje otaczającą rzeczywistość, a także świat własnego „ja”. Zdaniem Johna Huizinga zabawa jest „spontaniczną reakcją na świat, płaszczyzną, na której wszystko się zdarza, co pochodzi z tej reakcji jak i z wnętrza dziecka. Jest doświadczaniem, prezentacją siebie, umiejętnością bycia w środowisku. Sama w sobie jest edukacją”.
Dlatego naszym celem będzie zapewnić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, nauczyć poznawać świat, rozwiązywać problemy, pokonywać trudności i radzić sobie z emocjami. Nauczymy rozpoznawać dzieci to co dobre a co złe, dbając również o wzmacnianie poczucia ich własnej wartości.
Ponieważ rodzice są pierwszymi „nauczycielami” i autorytetami dziecka a nauczyciel kontynuatorem, który pomoże i wesprze dziecko by było szczęśliwe, wspólnie z Państwem chcemy wychowywać i radzić sobie z trudnościami. W związku tym podejmiemy dialog, dzięki któremu wypracujemy różne formy współpracy, uwzględniając też propozycje rodziców.
Naturalną potrzebą dziecka, obok ciekawości świata, jest ciekawość samego siebie, dążenie do samodzielności, samopoznania i zmierzenia się z własnymi możliwościami i ograniczeniami. W innowacyjnych metodach pracy z dzieckiem uznaje się, że uczenie w przedszkolu powinno być reaktywne, sytuacyjne, okolicznościowe. Takie chcemy Państwu zaproponować.

Zapewniamy dzieciom:

  • edukację językową, społeczną, matematyczną (techniczną) i przyrodniczą (ekologia), artystyczną – wychowanie przez sztukę, zdrowotną i kształtującą sprawność fizyczną, intelektualną opartą na programach edukacyjnych zgodnych z podstawą programową  wychowania przedszkolnego,
  • przygotowanie do szkoły poprzez kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
  • rytmikę oraz inne zajęcia umuzykalniające,
  • zabawy ruchowe, ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne,
  • zabawy badawcze w ramach „ośrodków zainteresowań” wg Gardnera,
  • warsztaty plastyczne,
  • prace badawcze w ogrodzie,
  • pracę metodą projektów (wykorzystanie komputera, fotografii, sztuki, techniki itd.) w poznawaniu świata i porządkowaniu wiedzy.

Gwarantujemy także dodatkowo udział dzieci w przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, wycieczkach, rodzinnych uroczystościach, wystawach, piknikach i warsztatach z rodzicami.
Zgodnie z podstawą programową, nauczyciele będą także wspomagać rozwój dzieci organizując im indywidualne zajęcia terapeutyczne.

Przedszkole niepubliczne

“Akademia Młodego Człowieka”
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2023 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl