Kącik rodzica

O przedszkolu

Kadra

Agnieszka PogonowskaWłaścicielem a jednoczenie dyrektorem przedszkola jest Pani Agnieszka Pogonowska-Machała, która z wykształcenia jest socjologiem, menagerem i nauczycielem a prywatnie mamą dwójki dzieci, którym chce zapewnić dobry start w edukacji. Ciekawe doświadczenia w pracy zdobywała w kraju a także za granicą podczas kilkuletniego pobytu gdzie doskonaliła również umiejętności w  zakresie języka angielskiego.
Dbając o wysoką jakość funkcjonowania przedszkola zapewniła wykwalifikowaną kadrę. Aby wesprzeć młodych nauczycieli zatrudniła na stanowisku dyrektora pedagogicznego specjalistę w zakresie sprawowania nadzoru a jednocześnie wspierania rozwoju indywidualnego nauczycieli.

Wszelkie pytania na temat działalności przedszkola lub informacje  dotyczące dzieci proszę kierować do dyrektora pod  numer  telefonu: 517 866 010 lub
e-mail: dyrektor@akademiamc.pl

Dyrektor pedagogiczny sprawuje nadzór pedagogiczny i jest  liderem zespołu. Doświadczony trener w zakresie prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogiczengo. Praktyk, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola, wciąż aktywny nauczyciel o umiejętnościach dobrej oceny, analizy, zdolności postrzegania oraz dużej cierpliwości i wyrozumiałości.

Nauczyciele

Wszystkie nauczycielki, zatrudnione w przedszkolu, ukończyły studia wyższe i posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Uzupełniały swoją wiedzę na studiach podyplomowych oraz różnych formach szkoleń, a zdobytą wiedzę starają się wykorzystywać w pracy.
Oprócz kwalifikacji jakie posiadają nauczycielki wykorzystywane są ich zainteresowania i predyspozycje osobowościowe. Praca jest dla nich stałym wyzwaniem. Podejmują wszelkie działania aby sprostać tak ważnemu zadaniu jak wspieranie rozwoju dziecka.
Starają się dostrzegać i właściwie reagować na emocje swoich podopiecznych.
Podejmują próby wdrażania nowoczesnych  form pracy z małym dzieckiem uwzględniając sugestie wynikające z podstawy programowej. Ich dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, języka angielskiego, muzyki sprzyjają realizacji przyjętej koncepcji pracy.

Jolanta Sitarz - studia licencjackie w NKJO  w Siedlcach ze specjalizacją nauczanie języka angielskiego;

studia magisterskie na kierunku filologia angielska ze specjalizacją językoznawstwo Uniwersytet Warszawski;

studia podyplomowe na kierunkach: "Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne" oraz "Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)".

Zainteresowania: literatura, podróże, jazda na rowerze.

Agnieszka Izdebska - studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Filologia Rosyjska specjalność nauczycielska;

studia magisterskie uzupełniające również na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Pedagogika sp. Edukacja wieku dziecięcego.

Zainteresowania: literatura.

Paulina Chromińska - magister pedagogiki: specjalność "Edukacja przedszkolna, wczesnoszkolna i włączająca" na Uniwersytecie Kar. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

studia licencjackie ze specjalnością "Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna" na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 

studia podyplomowe ,,Terapia Pedagogiczna" na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Zainteresowania: fotografia, podróże, jazda na rolkach.

Magdalena Bogusz - Wydział Humanistyczny, kierunek: Kształcenie zintegrowane, wychowanie przedszkolne w Akademii Podlaskiej.

Zainteresowania: literatura, jazda na rowerze.

Dominika Kosieradzka - studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek Pedagogika Specjalna, specjalność Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) i Edukacja Wczesnoszkolna.

studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (oligofrenopedagogika).

Zainteresowania: muzyka, sport, podróże

Ewelina Małachwiejczyk - studia licencjackie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach ze specjalnością Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją; studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach ze specjalnością Pedagogika; profilaktyka społeczna. Studia podyplomowe na kierunkach; edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Edukacja i rehabilitacja osob z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Zainteresowania: literatura, fotografia, jazda na rowerze.
 
Iwona Płudowska - studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
 
Zainteresowania: muzyka, podróże, sport.
 
Marta Ładziak - studia licencjackie w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na specjalizacji pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
W trakcie studiów magisterskich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na specjalizacji pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną.
 
Zainteresowania: rękodzieło, śpiew.

Chodowiec Ewelina – Studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach, kierunek - Historia,
specjalność – Nauczyciel Historii i Wiedzy o Społeczeństwie.
Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Przyrodniczo – Humanistycznym w Siedlcach, kierunek – Wychowanie Przedszkolne, specjalność – Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego.
Zainteresowania: literatura, kino.

Małgorzata Kaczorek  - studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym. Studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Pedagogika specjalna ze specjalniścią Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Zainteresowania: cukiernictwo, literatura, sztuka.

Emilija Jakubovskaja  - studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Pegagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym. Studia licencjackie na Wydziale Humanistyczym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Edykacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

Zainteresowania: malarstwo, rękodzieło.

Renata Jagiełło – Dyrektor pedagogiczny

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach tytuł: magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego.

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie

Dyrektor pedagogiczny sprawuje nadzór pedagogiczny i jest liderem zespołu. Mediator oświatowy, doświadczony trener w zakresie prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego. Praktyk, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola, były wizytator ds. ewaluacji w Kuratorium Oświaty w Warszawie wciąż aktywny nauczyciel o umiejętnościach dobrej oceny, analizy, zdolności postrzegania oraz dużej cierpliwości i wyrozumiałości.

Zainteresowania: muzyka, podróże, literatura.

Przedszkole niepubliczne

“Akademia Młodego Człowieka”
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2023 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl