Kącik rodzica

O przedszkolu

Kadra

Agnieszka PogonowskaWłaścicielem a jednoczenie dyrektorem przedszkola jest Pani Agnieszka Pogonowska-Machała, która z wykształcenia jest socjologiem, menagerem i nauczycielem a prywatnie mamą dwójki dzieci, którym chce zapewnić dobry start w edukacji. Ciekawe doświadczenia w pracy zdobywała w kraju a także za granicą podczas kilkuletniego pobytu gdzie doskonaliła również umiejętności w  zakresie języka angielskiego.
Dbając o wysoką jakość funkcjonowania przedszkola zapewniła wykwalifikowaną kadrę. Aby wesprzeć młodych nauczycieli zatrudniła na stanowisku dyrektora pedagogicznego specjalistę w zakresie sprawowania nadzoru a jednocześnie wspierania rozwoju indywidualnego nauczycieli.

Wszelkie pytania na temat działalności przedszkola lub informacje  dotyczące dzieci proszę kierować do dyrektora pod  numer  telefonu: 517 866 010 lub
e-mail: dyrektor@akademiamc.pl

Dyrektor pedagogiczny sprawuje nadzór pedagogiczny i jest  liderem zespołu. Doświadczony trener w zakresie prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogiczengo. Praktyk, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola, wciąż aktywny nauczyciel o umiejętnościach dobrej oceny, analizy, zdolności postrzegania oraz dużej cierpliwości i wyrozumiałości.

Nauczyciele

Wszystkie nauczycielki, zatrudnione w przedszkolu, ukończyły studia wyższe i posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Uzupełniały swoją wiedzę na studiach podyplomowych oraz różnych formach szkoleń, a zdobytą wiedzę starają się wykorzystywać w pracy.
Dyrektor przedszkola Pani Agnieszka Pogonowska stworzyła im warunki nowoczesnej edukacji, w postaci mentoringu, który opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Głównymi narzędziami mentora jest dialog oparty na wymianie poglądów oraz na formułowaniu swojemu „uczniowi” (nauczycielowi) celów, które zbudowane są na jego potencjale.
Oprócz kwalifikacji jakie posiadają nauczycielki wykorzystywane są ich zainteresowania i predyspozycje osobowościowe. Praca jest dla nich stałym wyzwaniem. Podejmują wszelkie działania aby sprostać tak ważnemu zadaniu jak wspieranie rozwoju dziecka.
Starają się dostrzegać i właściwie reagować na emocje swoich podopiecznych.
Podejmują próby wdrażania nowoczesnych  form pracy z małym dzieckiem uwzględniając sugestie wynikające z podstawy programowej. Ich dodatkowe umiejętności w zakresie terapii, języka angielskiego, muzyki sprzyjają realizacji przyjętej koncepcji pracy.

Jolanta Paciorek - studia licencjackie w NKJO  w Siedlcach ze specjalizacją nauczanie języka angielskiego;

studia magisterskie na kierunku filologia angielska ze specjalizacją językoznawstwo Uniwersytet Warszawski;

studia podyplomowe na kierunkach: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).

Zainteresowania: literatura, podróże, jazda na rowerze.

Justyna Grzymałastudia licencjackie Edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem Przedszkolnym,  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

Zainteresowania: muzyka, sport.

Ewelina Kurowicka – studia magisterskie na kierunku pedagogika ze specjalnością „Edukacja wieku dziecięcego” oraz licencjackie, specjalizacja „Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym” na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Zainteresowania: poezja, literatura, sport, podróże.

Agnieszka Izdebska - studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Filologia Rosyjska specjalność nauczycielska;

studia magisterskie uzupełniające również na Wydziale Humanistycznym Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunku Pedagogika sp. Edukacja wieku dziecięcego.

Zainteresowania: literatura.

Marlena Kępko - studia licencjackie na kierunku pedagogika ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach;

studia magisterskie o kierunku pedagogika wieku dziecięcego na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Zainteresowania: kino, sport, podróże.

Magdalena Bogusz - Wydział Humanistyczny, kierunek: kształcenie zintegrowanei wychowanie przedszkolne w Akademii Podlaskiej.

Zainteresowania: literatura, jazda na rowerze.

Justyna Krzyszczak - magister specjalność edukacja wieku dziecięcego Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistycznym w Siedlcach;

studia o specjalności Pedagogika z plastyką;

studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Zainteresowania: rozwój osobisty, plastyka.

Renata Jagiełło – Dyrektor pedagogiczny

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach tytuł: magister pedagogiki w zakresie nauczania początkowego.

Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie Zarządzania i Marketingu w Oświacie

Dyrektor pedagogiczny sprawuje nadzór pedagogiczny i jest liderem zespołu. Mediator oświatowy, doświadczony trener w zakresie prawa oświatowego i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego. Praktyk, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej i przedszkola, były wizytator ds. ewaluacji w Kuratorium Oświaty w Warszawie wciąż aktywny nauczyciel o umiejętnościach dobrej oceny, analizy, zdolności postrzegania oraz dużej cierpliwości i wyrozumiałości.

Zainteresowania: muzyka, podróże, literatura.

Przedszkole niepubliczne

“Akademia Młodego Człowieka”
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2018 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl