Kącik rodzica

O przedszkolu

Nasz dzień

Nasze przedszkole oczekuje na dzieci od poniedziałku do piątku od godz. 6.30 do 18.00.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

 • 6.30-8.00

Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne zgodnie z zainteresowaniami i pomysłami dzieci. Czas na pracę indywidualną, planowanie zabawy w kącikach tematycznych. Zabawy  konstrukcyjne, tematyczne, integracyjne, ćwiczenia ogólnorozwojowe

 • 8.00-8.30

Poranna gimnastyka, zabawy ruchowe. Zabiegi higieniczne - przygotowanie do posiłku

 • 8.30-9.00

Śniadanie grup: Biedronki, Wiewiórki, Motyle, Pszczoły, Zające. Czynności higieniczne po śniadaniu

 • 9.00-11.15

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozwijające kompetencje komunikacyjne, matematyczne, społeczne, twórcze (przygotowywanie do nauki czytania i pisania, matematyki, przyrody). Zajęcia z języka angielskiego, rytmika, taniec, gimnastyka ogólnorozwojowa, religia, działania twórcze, warsztatowe. Wycieczki, spacery, wyjścia, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 • 11.30-12.00 , Biedronki, Wiewiórki, Motyle, Pszczółki, Zajączki

Porządkowanie sali, czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 • 12.00-12.30  - Biedronki, Wiewiórki, Motyle, Pszczółki, Zające

Obiad

 • 12.30-14.20 - Biedronki, Wiewiórki

Odpoczynek poobiedni - leżakowanie.

 • 12.30-14.30 –Motylki, Pszczółki, Zające

Odpoczynek poobiedni, czytanie bajek, zajęcia indywidualne (terapia logopedyczna, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), zajęcia relaksacyjne. Zabawy w ośrodkach zainteresowań, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz wymagającymi wsparcia, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zabiegi higieniczne.

 • 14:45-15.15 – Biedronki, Wiewiórki, Motylki, Pszczółki, Zające

Podwieczorek

 • 15.15 - 18.00   Rozchodzenie się dzieci.

​Drugi podwieczorek o godz. 17:00 - dla dzieci które zostają dłużej w przedszkolu.

Rozkład dnia ulegnie zmianie podczas uroczystości przedszkolnych, wycieczek całodniowych lub przyjęć gości np: teatrzyków. 
Raz w miesiącu będzie wyznaczony dzień tzw. otwarty dla rodziców, którzy będą mogli przyjść na zajęcia i uczestniczyć w nich wspólnie z dzieckiem.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

 • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela), 
 • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe), 
 • jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne, 
 • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka. 
Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. 


Według nowej podstawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. 

Przedszkole niepubliczne

“Akademia Młodego Człowieka”
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2023 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl