Kącik rodzica

Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych uzależniona będzie od oczekiwań rodziców, zainteresowań dzieci oraz możliwości kadry i placówki.

 

Zajęcia logopedyczne

Terapia logopedyczna prowadzona będzie po przebadaniu i wyłonieniu dzieci do zajęć. Uczęszczanie dziecka do przedszkola i kontakt z rówieśnikami pomoże mu doskonalić jeszcze bardziej swoją wymowę, bogacić słownictwo, uczyć się prawidłowego stosowania zasad gramatycznych oraz właściwego posługiwania się melodią, akcentem i rytmem wypowiedzi. Wszystkie dzieci, które mają trudności z wymawianiem głosek lub wykazują różnego rodzaju zaburzenia powinny być objęte terapią logopedyczną.

 

Zajęcia z fizjoterapii 

Obok systematycznie prowadzonych zajęć ruchowych w przedszkolu dzieci uczestniczą również w zajęciach z fizjoterapii prowadzonej przez Centrum Profilaktyki i Rehabilitacji Wad Postawy "Plastuś".


Celem zajęć jest: 

  • likwidacja lub zahamowanie dalszego rozwoju wady i uzyskiwanie właściwej postawy ciała,
  • zwiększenie wydolności oddechowej, dużo ćwiczeń oddechowych, rozwijanie klatki piersiowej, pracy serca, wydolności ogólnej organizmu,
  • zwiększenie ruchomości w stawach,
  • zwiększenie siły mięśniowej,
  • formowanie nawyku prawidłowej postawy.

 

Religia

Na zajęciach religii w przedszkolu dzieci poznają krótki zarys historii zbawienia w oparciu o Pismo Św. Dzieci zapoznawane są równocześnie z istotą i znaczeniem najważniejszych świąt obchodzonych w roku liturgicznym. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń z Panem Bogiem. Na religii promowana jest również postawa przedszkolaka, jako człowieka życzliwego, otwartego na ludzi.

 

Zajęcia rytmiczne  

W naszym przedszkolu odbywają się zajęcia rytmiczne. Poprzez wspólną zabawę dzieci wprowadzane są w  barwny świat dźwięków. Celem owych zajęć jest rozwijanie wyobraźni oraz uwrażliwienie na piękno muzyki. Rozbudzona aktywność wyzwala w dzieciach ekspresję rytmiczną. Zajęcia są dla przedszkolaków źródłem radości, przyjemności i spontaniczności. Na zajęciach rytmicznych śpiewamy, tańczymy przy ciekawych rytmach, improwizujemy i przede wszystkim wspaniale się bawimy. Zajęcia rytmiczne sprzyjają odkrywaniu zainteresowań muzycznych.

 

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne prowadzone w naszym przedszkolu wspierają rozwój dzieci w różnych sferach – emocjonalnej, fizycznej, poznawczej, społecznej. Doskonalą orientację czasowo-przestrzenną, rozwijają prawidłową postawę i świadomość własnego ciała, a także sprawność motoryczną. Taniec angażuje zmysły i stymuluje integrację sensoryczną. Dzięki zajęciom tanecznym dzieci stają się bardziej otwarte, kreatywne i komunikatywne. Podczas zajęć przedszkolaki poznają podstawowe kroki tańców narodowych oraz mają możliwość improwizowania przy muzyce z wykorzystaniem rekwizytów. Dzieci uczą się również współdziałania ze sobą i czerpią radość ze swoich osiągnięć.

 

Język angielski 

Dzieci odbierają język obcy jako zabawę i nabywają umiejętności językowe w ten sam sposób, w jaki uczą się języka ojczystego. Potencjał językowy małego przedszkolaka jest ogromny. Nauczyciel wprowadza dzieci w świat obcego języka w sposób przyjazny i dostosowany do ich możliwości. Podczas zajęć dzieci bawią się, śpiewają, słuchają ciekawych historyjek, grają, tańczą oraz pracują na specjalnie przygotowanych pomocach dydaktycznych. Nasze motto pracy z dziećmi: „Involve me and I will learn”, czyli „Zaangażuj mnie, a nauczę się”. Celem zajęć jest budzenie zaciekawienia językiem angielskim, kształtowanie podstawowych kompetencji komunikacyjnych (uczenie się struktur, konstrukcji zdaniowych), tworzenie sytuacji doskonalących pamięć (uczenie się słownictwa) oraz pogłębianie wiedzy o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów anglojęzycznych. 

 

Język francuski 

Dzięki Lektorom szkoły języków obcych dla dzieci i młodzieży MAŁA LINGUAwprowadzamy przedszkolaki w świat nauki języków obcych. Sprawiamy, że nauka staje się wspaniałą przygodą, a nie obowiązkiem. MAŁA LINGUA jest szkołą języków obcych stworzoną z myślą o najmłodszych; przygotowała specjalny program do nauki Dzieci w wieku przedszkolnym. Języka francuskiego uczymy w ramach programu: Lopez uczy Blabbersów mówić po francusku, hiszpańsku… Lopez to kuzyn Blabbersów z Ameryki Południowej. Przez pryzmat jego przygód, za pomocą pacynek, Dzieci poznają kultury różnych krajów świata. Uczą się francuskiego, zachęceni egzotyką miejsc jego podróży. Na zajęciach, Lektor MAŁA LINGUA, rozwija u Dzieci umiejętność wypowiedzi pełnymi zdaniami oraz przygotowuje je do spontanicznej komunikacji w naturalnym środowisku językowym.

Więcej o szkole MAŁA LINGUA: www.malalingua.com.pl/siedlce

 

Zajęcia artystyczne

 

Przedszkole niepubliczne

“Akademia Młodego Człowieka”
ul. Starowiejska 303, 08-110 Siedlce
tel.: 517 866 010
tel.: 506 410 815
e-mail: przedszkole@akademiamc.pl

Dojazd do przedszkola w Siedlcach
Copyright © 2019 Akademia Młodego Człowieka Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt: TOJA.org | Budowa strony: L77.pl